Mieszkańcy gminy Szydłowiec mogą oddać swój jakże cenny głos na jeden projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 rok.

Od 14 czerwca do 16 lipca mieszkańcy Gminy Szydłowiec mogą decydować, który z ogłoszonych projektów zostanie zwycięski, a w konsekwencji zrealizowany na terenie naszej gminy. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji zgłoszonych projektów, na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską. W tegorocznej edycji dziewięciu projektom udało się przejść ten etap, a są nimi:

 • Projekt nr 01 – Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej;
 • Projekt nr 02 – Budowa Zbiornika Odwadniającego oraz Zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej Nr.144 w miejscowości Świerczek;
 • Projekt nr 03 – Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa;
 • Projekt nr 04 – Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu;
 • Projekt nr 05 – Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłówku I;
 • Projekt nr 06 – Projekt i budowa chodnika przy ul. Kościuszki od nr 26A do drogi odbarczającej w Woli Korzeniowej;
 • Projekt nr 07 – Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie;
 • Projekt nr 08 – Strefa Relaksu na rynku!;
 • Projekt nr 09 – Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach, na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec.

Mieszkańcy Gminy Szydłowiec mogą oddać tylko jeden głos na wybrany przez siebie projekt. Kartę do głosowania należy złożyć:

 • w Urzędzie Miejskim;
 • w Regionalnym Centrum Biblioteczno Multimedialnym;
 • u Sołtysów w poszczególnych sołectwach.
 • przesłać drogą elektroniczną, w postaci skanu, na adres budzetobywatelski@szydlowiec.pl

Długopisy w dłoń, głosujemy!

KARTA DO GŁOSOWANIA

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 rok znajdą Państwo TUTAJ