Wspaniała i uzdolniona młodzież, profesjonalna i zaangażowana kadra trenerska oraz w ogóle coraz większa liczba osób aktywnych fizycznie, to doskonała wizytówka naszego miasta i regionu. Należy mieć jednak świadomość, że wyniki sportowe  to w istocie wypadkowa wielu czynników.  Nie wystarczą  zdolni zawodnicy i pełni poświęcenia trenerzy – potrzeba stosownego zaplecza szkoleniowego i sprzętu,  środków na wyjazd na zawody itd. W naszym przekonaniu wszyscy sportowcy, niezależnie od wieku, barw klubowych czy dyscypliny, zasługują na jednakową uwagę i traktowanie oraz godne warunki rozwoju. Z pewnością w  żadnym razie nie wolno zmarnować drzemiącego w nich zapału i potencjału. Musimy przy tym pamiętać, że sport stanowi integralny komponent kultury fizycznej będąc dobrem wspólnym chronionym prawem – mówi Wojciech Dobrzański, Prezes Zarządu Stowarzyszenia MUSHIN.