Kolejny artykuł, którego inspiracją była historia naszego Klienta. Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która weszła w życie z dniem 18 maja 2015r. dodała do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Co prawda, nie jest to rzeczywiste skrócenie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie możliwość wydania przez Sąd po upływie połowy okresu trwania zakazu postanowienia o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Inaczej mówiąc, Sąd może orzec, iż skazany po upływie połowy okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, będzie mógł prowadzić wyłącznie pojazdy mechaniczne, które są wyposażone w blokadę alkoholową.

Natomiast w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. możliwość orzeczenia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową istnieje po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.

Powyższy przepis jest szansą na odzyskanie możliwości prowadzenia pojazdów, dużo wcześniej niż minie orzeczony przez Sąd zakaz,. oczywiście obwarowane jest to założeniem blokady alkoholowej w aucie, którym zamierzamy się poruszać, jednakże dla wielu jest to szansa na uzyskanie lepszej pracy czy polepszenie komfortu życia.

Adw.LL.M.Michał Podgórski