Gmina Szydłowiec na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiła punkt informacyjno-konsultacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z Gminy Szydłowiec zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Szydłowiec po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie czy wniosku o płatność.

Punkt informacyjny znajduje się w budynku Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, ul. Staszica 1A.
Punkt czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 – 12.00.
Telefon: 48 617 86 58.

O programie:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez dwie grupy beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza
    1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
    2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu