Gmina Szydłowiec na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiła punkt informacyjno-konsultacyjny dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z Gminy Szydłowiec zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Szydłowiec po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. 

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie czy wniosku o płatność. 

Punkt informacyjny znajduje się w budynku Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, ul. Staszica 1A. 

Punkt czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 – 12.00. 

Telefon: 48 617 86 58. 

O programie:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
trzy grupy beneficjentów:

  •  uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania do 30 % – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania do 60 % – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza

  1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

  2 189 zł –  w gospodarstwie jednoosobowym;

  •  uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 90% – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza

    900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu