Każdy kto chciałby wziąć udział w tym szczytnym celu, może przyjść do biblioteki szkolnej i zakupić książkę ze specjalnej listy, a następnie przekazać ją dla dzieci w Wilnie. Może również wspomóc akcję przekazując środki pieniężne na zakup woluminów, bądź ofiarować nieprzydatną książkę.

(Lista książek znajduje się na stronie Internetowej szkoły: www.liceum.webd.pl.).

Dzięki życzliwości uczniów, nauczycieli i mieszkańców powiatu, uczniowie ze szkół w Kiwiszkach i Grigajcach mogą uczyć się z nowych książek. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, udało się zebrać i przekazać aż 170 książek. Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja również będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem.