6 czerwca mieszkańcy powiatu szydłowieckiego podczas społecznej debaty ewaluacyjnej mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Policji i władz samorządowych na temat lokalnego bezpieczeństwa. Zaprezentowana została również aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyła się społeczna debata ewaluacyjna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu udział brali mieszkańcy powiatu szydłowieckiego, przedstawiciele Policji i władz samorządowych, przedstawiciele straży pożarnej, różnych instytucji i placówek oświatowych oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Głównym celem debaty było omówienie wniosków zgłoszonych do realizacji podczas debaty powiatowej, służących poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Debatę rozpoczął   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu mł. insp. Marek Filipak,  który powitał zebranych gości i podziękował im za przybycie.

Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Dariusz Kalita za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił realizację wniosków z debaty powiatowej, która odbyła się w dniu 7 listopada 2017 roku. Omówił również ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu szydłowieckiego, w tym oszust dokonywanych metodą „na wnuczka”, czy „policjanta”. Ponadto naczelnik Kalita zaprezentował zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz efektywność mieszkańców powiatu szydłowieckiego w jej współtworzeniu i zgłoszenia naniesione na terenie powiatu.

Następnie przybliżył zebranym zasady funkcjonowania i korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz  przedstawił role, zadania i działania priorytetowe dzielnicowych.

Naczelnik podziękował obecnej na sali młodzieży za właściwą postawę związaną z poszanowaniem infrastruktury rekreacyjno – sportowej jaka w ostatnim czasie została wybudowana w rejonie powiatu szydłowieckiego.

Na zakończenie wystąpienia asp. Kalita prezentował zawód policjanta zachęcał do wstąpienia w szeregi Policji.

Następnie głos zabrał Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki wprowadzając zebranych w tematykę związaną ze spotkaniem dotykającym bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szydłowieckiego, rozumianego na wszystkich płaszczyznach ich życia. Starosta podziękował kierownictwu KPP w Szydłowcu oraz wszystkim policjantom za wysoki poziom bezpieczeństwa w powiecie szydłowieckim odczuwany zarówno przez władze samorządowe ale przede wszystkim przez społeczeństwo.

Burmistrz Miasta Szydłowiec Artur Ludew poinformował o zwiększaniu nakładów finansowych na rozbudowę infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na terenie miasta Szydłowiec. Podziękował za obecny stan bezpieczeństwa podkreślając, że za dalsze utrzymanie bezpieczeństwa na podobnym lub wyższym poziomie odpowiadają w równej części wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu  mł. insp. Marek Filipiak

poprosił  zebranych o zabieranie głosu, mówienie o problemach  i dzieleniu się uwagami na temat funkcjonowania szydłowieckiej Policji.

W czasie dyskusji, na którą przyszedł czas po prezentacji, uczestnicy spotkania mogli zgłaszać prośby, wnioski i zadawać pytania dotyczące bezpieczeństwa wszystkim obecnym na sali przedstawicielom różnych służb i instytucji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w debacie.

sierż. Marlena Skórkiewicz