Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Dariusz Kalita omówił realizację wniosków zgłoszonych przez uczestników ubiegłorocznej debaty gminnej oraz podjętych czynności w tym zakresie. Przybliżone zostały zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”. Naczelnik Wydziału Prewencji zaznaczył, że aplikacja „Moja Komenda” to ważne narzędzie powstałe w celu lepszego komunikowania się społeczeństwa z Policją. Wszystkim zebranym zaprezentował praktyczny sposób zgłaszanie zagrożeń za pomocą aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również zachęcał do korzystania z tego „narzędzia” w celu wspólnego zarządzania bezpieczeństwem. 

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na zgłaszanie uwag przez mieszkańców gminy Jastrząb, dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Podczas ponad godzinnej debaty mieszkańcy zgłosili uwagi dotyczące m.in. przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących w Gąsawach Rządowych Niwach oraz przesunięcia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu na ulicy Kościuszki.

Podczas debaty policjanci zapoznali się sygnalizowanymi zagrożeniami, problemami i oczekiwaniami mieszkańców, dzięki czemu w codziennej służbie funkcjonariusze będą mogli sprawniej realizować zadania służbowe dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

sierż. Marlena Skórkiewicz