Burmistrz Szydłowca oraz Fundacja Radomskie zapraszają osoby, które chcą mieć wpływ na politykę lokalną, liderów, przedstawicieli PES – Przedsiębiorstwa Społeczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, NGO, Przedstawicieli JST na debatą World Cafe.

Debata odbędzie się 12 października o godz. 14:00 w Szydłowcu w Fosa Cafe, przy ulicy Józefa Longina Sowińskiego 2 w Szydłowcu.

Jeśli chcesz wypracować działania zmierzające do zwiększenia roli PES w lokalnych społecznościach, nie czekaj, przyjdź. Jeśli działasz na rzecz środowiska lokalnego to spotkanie jest dla Ciebie. Zawitaj, zobacz, porozmawiaj i poznaj innych społeczników takich jak Ty.

Debata World Cafe jest kolejnym etapem projektu. Służy uporządkowaniu dyskusji, wymiany informacji/pomysłów, określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich uczestników debaty. Polega na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii przez uczestników podzielonych na grupy; przez zmiany stolików.

Celem samego projektu Radomskie PES? YES! jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, który planujemy realizować poprzez wzmocnienie współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES), a Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Projekt jest realizowany na terenie subregionu radomskiego tj. miasto Radom, powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, przysuski, białobrzeski, lipski, zwoleński.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu