W szydłowieckim ratuszu podpisano umowę na realizację zadania o nazwie „Budowa gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu pomiędzy ulicą Sportową a ulicą Narutowicza” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew spotkał się z przedstawicielami firmy „BUDROMEX RADOM”, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w trybie przetargowym i opiewa na kwotę 924.297,76 zł.

Termin zakończenia prac zawarty w umowie to 31 marca 2021 roku. To kolejna inwestycja, która rozbudowuje ofertę turystyczną Szydłowca.

Prócz ciągu pieszego planowane są prace przy ul. Źródlanej oraz ul. Rzecznej, do których dojdziemy wspomnianym deptakiem.