W 1834 roku ukończono budowę państwowej drogi z Warszawy do Krakowa.

Przy trakcie budowano dróżniczówki – domki dla konduktorów i strażników. Zachowały się takie dwie w Dobrucie i Świerczku. Przy sadzawce ustawiono kapliczkę domkową z figurą św. Jana Nepomucena. z I połowy XIX wieku.

We wsi znajduje się jednostka OSP posiadająca świetlicę oraz stacja benzynowa. (Kamienny słup upamiętniający rokosz Zebrzydowskiego – Bąków).