Zebranie zostało zorganizowane przed drugą turą wyborów samorządowych w której udział bierze Andrzej Jarzyński kandydat stowarzyszenia na burmistrza Szydłowca.

Około 120 osób, które pojawiły o godzinie 18.30 na spotkaniu to członkowie „Wspólnoty”, a także sympatycy Andrzeja Jarzyńskiego.

Tego wieczoru swojego kandydata wspierali m.in. radni kadencji, która rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 1 grudnia 2014 roku. Radni powiatowi: Barbara Majewska i Robert Górlicki, oraz radni miejscy: Agnieszka Ślizak, Anna Majstrak, Krzysztof Gula, Paweł Bloch, Paweł Surdy , Leszek Jakubowski oraz członek „Wspólnoty” Maciej Kapturski. Byli również radni poprzednich kadencji, którzy obiecali informować mieszkańców Szydłowca, na kogo warto oddać swój głos w niedzielnych wyborach.

Przed rozpoczęciem części oficjalnej Krystyna Bednarczyk oraz Andrzej Jarzyński wypowiedzieli kilka ciepłych słów o zmarłym niedawno Arturze Łyczku, prezesie „Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej”, wieloletnim samorządowcu. Na sali obecna była Teresa Łyczek, żona zmarłego, którą obdarowano bukietem kwiatów.

Obrady rozpoczął pełnomocnik stowarzyszenia Wojciech Waszczyk, który w kilku słowach przypomniał o dokładnych wynikach w wyborach na burmistrza Szydłowca. Przekazał również dobre słowo o Andrzeju Jarzyńskim, mówiąc „to co w pierwszej kolejności świadczy o sukcesie Andrzeja, jest to wszystko co widzimy na co dzień, czyli pięknie odnowione miasto, nie zapominajmy również o kompetencjach”.

Następnie głos zabrał kandydat na burmistrza Szydłowca Andrzej Jarzyński, który piastował to stanowisko przez ostatnie 12 lat.

Kandydat mówił o swoim doświadczeniu w samorządzie, o wytrwałości, o skuteczności, o tym, że jest gwarantem stabilizacji i dokończenia rozpoczętych działań ,a nie nauki i poznawania niuansów bycia burmistrzem przez kolejne lata, w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych z perspektywy finansowania w latach 2014-2020. Wspomniał o wykonanej już pracy w Szydłowcu, o projekcie kluczowym, o wszystkich drogach, infrastrukturze sportowej, o inkubatorze przedsiębiorczości, o nowej targowicy, wodociągowaniu obszarów wiejskich itd. Przedstawił również szczegółowo cały złożony proces związany z przygotowaniem terenów pod inwestycje, od opracowania i uchwalenia w roku 2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Nowej Dzielnicy Przemysłowej wzdłuż drogi krajowej S-7,uzgodnieniach z właścicielami działek obejmujących obszar ok.10ha, ustaleniach ze Specjalna Strefa Ekonomiczną „Starachowice”, ustaleniach związanych z przełożeniem kolidującej linii energetycznej.

Dużą uwagę poświęcił swojemu i „Wspólnoty” programowi wyborczemu, który zakłada wiele ciekawych przedsięwzięć i zmian na lepsze.

Ze szczegółowym programem możecie zapoznać się TUTAJ

Andrzej Jarzyński wyraził również ogromną radość z frekwencji podczas spotkania. Stwierdził „cieplej robi się na sercu, gdy się na Was wszystkich patrzy, dziś wiem, że razem możemy więcej, pamiętajcie”. Około 120 osób wsparło słowa swojego kandydata burzą oklasków.

Po części oficjalnej nastąpił czas pytań i rozważań. Uczestnicy spotkania ochoczo brali udział w dyskusji, zadawali pytania dotyczące m.in. walki z bezrobociem, stanem szydłowieckiej wsi, czy ogólnie planów na przyszłość Szydłowca.

Spotkanie prowadzone było w atmosferze sympatii i wzajemnego wsparcia. W wypowiedziach bardzo mocno akcentowano wzajemne poszanowanie , zgodę i wsparcie całego samorządu na rzecz mieszkańców naszej gminy

konwencjajarzynski2

konwencjajarzynski1

Materiały sporządzone i nadesłane przez zleceniodawcę