W środę 17 lipca w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Szydłowcu odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim oraz Tomaszem Śmietanką radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Celem spotkania było podpisanie umów na dofinansowanie przeróżnych działań, które będą realizowały szydłowieckie samorządy. 

Najwięcej umów podpisała Gmina Szydłowiec, która będzie realizowała aż 10 dofinansowanych działań. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw gmina Szydłowiec otrzymała:

 • 10 000,00 zł na utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Omięcina,
 •  10 000,00 zł na budowę altanki w miejscowości Wysocko,
 • 10 000,00 zł na budowę linii oświetleniowej przy drodze od ul. Kościuszki do Woli Korzeniowej,
 • 10 000,00 zł na modernizację budynku OSP w Majdowie,
 • 10 000,00 zł na budowę boiska sportowego w miejscowości Szydłówek.

Dwie umowy, to dotacje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza:

 • 26 000,00 zł pozyskano na zadanie „Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza”,
 •  8 000,00 zł pozyskano na zadanie „Zakup i instalacja systemu służącego do informowania o jakości powietrza w gminie Szydłowiec”.

Ponadto w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Gmina Szydłowiec pozyskała 5 000,00 zł na zadanie „Wymiana ogrodzenia w ogrodzie nr 1 wzdłuż ulicy Małeckiego dla ROD Szydłowiec”.

Są też dobre informacje dla druhów z OSP Szydłowiec i Wola Korzeniowa. Gmina pozyskała 100 000,00 zł dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym przeznaczonym dla OSP Szydłowiec. Wsparcie wojewódzkie w kwocie 10 000,00 zł pomoże w remoncie budynku OSP w Woli Korzeniowej – wymiana stolarki okiennej strażnicy.

Dofinansowania otrzymały również inne gminy z terenu powiatu szydłowieckiego.

Gmina Chlewiska, 4 dotacje każda na kwotę 10 tysięcy złotych:

 • Budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Skłoby
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Budkach
 • Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w miejscowości Sulistrowice
 • Budowa siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w miejscowości Huta

Gmina Jastrząb, 5 dotacji każda na kwotę 10 tysięcy złotych:

 • Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Nowym Dworze
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)
 • Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej na placu PSP Woli Lipienieckiej
 • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kolonii Kuźni
 • Zakup Altany ogrodowej na spotkania organizowane dla mieszkańców sołectwa Kuźnia

Gmina Mirów, 3 dotacje każda na kwotę 10 tysięcy złotych:

 • Zakup infrastruktury do organizacji spotkań związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej w miejscowości Mirówek
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bieszkowie Dolnym
 • Zakup sprzętu muzycznego z nagłośnieniem dla sołectwa Bieszków Górny

Gmina Orońsko,

 • Zakup wyposażenia do świetlicy w Tomaszowie (4, 300 złotych)
 • Remont budynku świetlicy w Zaborowiu (10 tysięcy złotych)
 • Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa (10 tysięcy złotych)
 • Altana w Łaziskach na terenie boiska sportowego jako miejsce spotkań kulturalnych (7, 700 złotych)

Dofinansowanie otrzymał również powiat szydłowiecki na budowę i przebudowę obiektów sportowych na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza.