W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w subregionie radomskim dofinansowanych zostało 28 projektów rozbudowujących infrastrukturę sportową. Na co zostały przeznaczone środki w powiecie szydłowieckim?

Wśród 28 projektów znalazły się 3 złożone przez samorządy z naszej okolicy:

Pierwszym projektem jest Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku, złożony przez Gminę Orońsko. Kwota jaką Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł ten projekt to 200 000 zł.

Kolejnym projektem jest Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza złożony przez Powiat Szydłowieckim. Na ten cel przeznaczonych zostanie 186 948 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ostatnim projektem złożonym przez Gminę Szydłowiec jest Budowa oświetleniowej linii kablowej wraz z oświetleniem boiska treningowego MKS Szydłowianka. Kwota dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.