Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu samorządów w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”

Wicemarszałek Rafał Rajkowski nazwał te inwestycje na swoim facebooku kluczowymi dla rozwoju regionu.

W subregionie radomskim wsparcie samorządu Mazowsza w ramach tego Instrumentu, otrzymało 16 inwestycji. W tym: powiat szydłowiecki, gmina Szydłowiec, gmina Chlewiska, gmina Orońsko i gmina Mirów.

Powiat Szydłowiecki otrzymał 585 847,00 złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec – Mirów Nowy.

Gmina Szydłowiec 1 380 900, 95 złotych na uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.

Gmina Chlewiska 660 000,00 zł na modernizację i termomodernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej – budynek szkoły podstawowej w Budkach oraz w Cukrówce.

Gmina Orońsko otrzymała 1 167 110,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej – etap 1.

Gmina Mirów 1 003 677, 85 zł na rozbudowę oraz modernizację gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Mirów.