Dom Pod Dębem - Budynek wybudowany został w 1819 r. z fundacji Anny Sapieżyny w stylu klasycystycznym.

Gmach mieści się w zachodniej części rynku. Budynek wybudowany został w 1819 r. z fundacji Anny Sapieżyny w stylu klasycystycznym.

Początkowo mieściła się w nim szkoła elementarna, później (XX-lecie międzywojenne) Biblioteka Powszechna, a po wojnie w latach 70. hotel. Jest jednym z nielicznych zabytków drobnomieszczańskich tego stylu w rejonie kielecko-radomskim. W roku 2012 w ramach projektu kluczowego Dom pod Dębem został odnowiony, ma się w nim po raz kolejny mieścić hotel.