Na parterze szydłowieckiego ratusza (w bezpośrednim sąsiedztwie tablic ogłoszeniowych) został zamontowany domofon. Urządzenie to służy mieszkańcom niepełnosprawnym, a także tym wszystkim, dla których wejście na I bądź II piętro schodami jest utrudnione.
Sygnał z domofonu odbierają pracownicy kancelarii Burmistrza Szydłowca, którzy po wstępnym zapoznaniu się z tematem z jakim przychodzi mieszkaniec, przekazują informację do urzędnika merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę którą chce załatwić petent.
To rozwiązanie pozwoli mieszkańcom z niepełnosprawnością, samodzielnie załatwiać sprawy w Urzędzie Miejskim.

W planach jest także zorganizowanie w pierwszym tygodniu kwietnia (szczegółowy termin podamy za kilka dni) otwartego spotkania mieszkańców z Burmistrzem Szydłowca, podczas którego porozmawiamy o barierach architektonicznych w naszej gminie oraz o możliwościach i sposobach ich niwelowania.