Komisja, powołana zarządzeniem Burmistrza Szydłowca, rozpatrzyła wnioski organizacji pozarządowych o dofinansowanie organizowanego przez nie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii kwoty 35 tys.

Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Pod uwagę brano liczbę beneficjentów, czyli tych, którzy są adresatami danego projektu, doświadczenie organizacji w realizacji podobnych projektów, rzetelność kalkulacji kosztów, zasięg i rangę przedsięwzięcia.
18 stycznia br. w Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli NGO z Burmistrzem Arturem Ludwem, podczas którego wręczono umowy dotacyjne.

Dotacje na organizację zimowego wypoczynku otrzymały:

 • Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu,
 • Uczniowski Klub Sportowy „REKORD”,
 • Klub Sportowy ALTERNATYWA Szydłowiec,
 • Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Szydłowiec,
 • Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie,
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, oddział Szydłowiec,
 • Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2,
 • Związek Strzelecki,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej.
 • Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” przy PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku,
 • Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe,
 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”,
 • Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” przy PSP w Majdowie,
 • MKS „SZYDŁOWIANKA”,
 • Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej,
 • Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS”,
 • Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC.

info: szydlowiec.pl