Prace trwają już na wszystkich dwudziestu obiektach mostowych – informuje Małgorzata Pawelec-Buras, rzeczniczka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Najbardziej zaawansowane roboty są przy budowie dwóch dużych przejść dla zwierząt między Szydłowcem a granicą województwa, na przyszłym wiadukcie w Baraku między Szydłowcem a Skarżyskiem-Kamienną oraz na wiadukcie MD-3 w Orońsku – wylicza. Tu trwają już prace przy betonowaniu ustrojów nośnych, czyli przy poziomych elementach konstrukcji, na których będzie wykonana nawierzchnia. – Przy pozostałych obiektach mostowych roboty polegają głównie na budowie podpór i fundamentów pod ustroje nośne – mówi Małgorzata Pawelec-Buras.

Dragados wykonał już ponad połowę niezbędnych prac ziemnych, przełożył też większość mediów. Na części nowej trasy trwa układanie podbudowy, a są odcinki, na których jest ona już gotowa. Tak jest na fragmentach w Orońsku i Jastrzębiu. W tych miejscach można już układać asfalt. – Wykonawca czeka z tym aż fragmenty z gotową podbudową będą dłuższe, ale wykonawca deklaruje, że prace przy układaniu nawierzchni rozpocznie jeszcze latem – tłumaczy rzeczniczka GDDKiA.

Co ważne na wniosek mieszkańców Szydłowca i po interwencji władz miejskich, wykonawca drogi ustawił sygnalizację świetlną w najbardziej newralgicznych punktach.

Budowa drogi S7 już kilka lat temu podzieliła społeczeństwo szydłowieckie, nawet dziś jest jeszcze wielu przeciwników budowy tej drogi tak blisko miasta. A co sądzą o sprawie czytelnicy portalu Nasz Szydłowiec?

GDDKiA1

gddkia2

gddkia3

fot. GDDKiA

info. Gazeta.pl