24 września odbył się odbiór końcowy robót gminnej drogi w miejscowości Hucisko.

Przedmiotem odbioru wykonanych robót przy drodze w miejscowości Hucisko była nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 1.516,50 m2, została wykonana nawierzchnia zjazdów z kruszywa – 393,75,00 m2, oraz pobocze z kruszywa – 505,50 m2.

Całkowita wartość robót wyniosła 208.671,30 zł brutto.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadster.

info: UM Szydłowiec