Zakończona została kontynuacja rozpoczętej w 2019 roku przebudowy drogi gminnej nr 400215W, która łączy się z drogą dojazdową w ciągu wiaduktu nad drogą ekspresową S7, a kończy się przy drodze powiatowej Nr 4013W Wałsnów – Jastrząb.

Długość wykonanego odcinka drogi wynosi 377,44 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie jezdni o szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej , chodnika dla pieszych o szerokości 2 m na długości 185 m oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.

Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostały wykonane 3 pary progów zwalniających z wyznaczonym przejściem dla pieszych.

Realizacja zadania przyczyni się do zachowania jednorodnych parametrów technicznych na całej długości drogi tj. od drogi ekspresowej S7 do drogi powiatowej Nr 4013W na ulicy Kościuszki w Jastrzębiu.