W zebraniu oprócz druhów strażaków udział wzięli m.in Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca- Artur Ludew, Za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu – mł. bryg. Sławomir Mielniczuk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu – Aleksy Sasin, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Szydłowcu – Cezary Wanat, Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w Szydłowcu – Krzysztof Adamczyk.

Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu OSP Szydłowiec – dh-a Anna Tomczyk, która jednogłośnie została wybrana na przewodniczącą obrad.

Pierwsza część zebrania poświęcona była podsumowaniu roku 2015, dyskusji na temat bieżących spraw i problemów naszej jednostki oraz planowaniu działalności jednostki w roku 2016.

Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP wygłosiła Prezes Zarządu OSP Szydłowiec dh-a Anna Tomczyk, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Mateusz Witkowski –skarbnik OSP Szydłowiec, Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał dh-Marek Janczyk –przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu dyskusji Walne Zebranie poprzedzając gromkimi oklaskami, udzieliło Zarządowi OSP Szydłowiec absolutorium za okres sprawozdawczy 2015 i zatwierdziło plan działalności a także plan finansowy na rok 2016.

W drugiej części zebrania dokonaliśmy wyboru Zarządu naszej jednostki, oraz Komisji Rewizyjnej na najbliższe pięć lat. W skład Zarządu weszli następujący druhowie/druhny:

Zarząd OSP SZYDŁOWIEC:

• Prezes – Anna Tomczyk

• V-ce Prezes – Stanisław Michnicki

• Naczelnik Wiceprezes – Igor Olesiński

• Z-ca Naczelnika – Mateusz Uciński

• Sekretarz – Kamila Bednarczyk

• Skarbnik – Mateusz Witkowski

• Gospodarz – Ewa Ucińska

KOMISJA REWIZYJNA:

• Przewodniczący – Marek Janczyk

• członek – Artur Karpeta

• członek – Daniel Gawin

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

• Prezes – Anna Tomczyk

• V-ce Prezes – Stanisław Michnicki

• Naczelnik Wiceprezes – Igor Olesiński

• Z-ca Naczelnika – Mateusz Uciński

• Sekretarz – Kamila Bednarczyk

• Skarbnik – Mateusz Witkowski

• Gospodarz – Ewa Ucińska

Przedstawiciele OSP Szydłowiec do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

• Anna Tomczyk • Stanisław Michnicki • Igor Olesiński • Mateusz Uciński

Po przedstawieniu ukonstytuowanego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zakończyliśmy zebranie i zaprosiliśmy wszystkich uczestników na opłatek oraz poświęcenie wyremontowanej Strażnicy. Miłym akcentem zebrania były wyrazy uznania dla naszej jednostki OSP Szydłowiec za dotychczasowe działania i współpracę od Starosty Szydłowieckiego – Włodzimierza Górlickiego, Burmistrza Szydłowca – Artura Ludwa, a także Aleksego Sasina. Kilka ciepłych słów usłyszeliśmy również od dziekana ks. Adama Radzimirskiego.

Zarząd OSP Szydłowiec serdecznie dziękuje wszystkim druhom, którzy nam zaufali i powierzyli nam sprawowanie pieczy nad jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

sprawozdanieosp1

sprawozdanieosp2

info: OSP Szydłowiec