Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Burmistrzem Szydłowca, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Wojskami Obrony Terytorialnej rozpoczęło w dniu 9 kwietnia br. dystrybucję żywności na podstawie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

Umowa została podpisana 21 stycznia 2020r. i przewiduje objęcie pomocą 767 osób w 357 rodzinach. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Trafia ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Rozpoczęta w dniu 9 kwietnia 2020 roku dystrybucja ma charakter inny niż dotychczas, ponieważ paczki żywnościowe ze względu na panujący stan epidemii będą dostarczane również osobiście do domów osób/rodzin, które są do programu zakwalifikowane. Do tej pory żywność można było odebrać tylko w wyznaczonym przez Stowarzyszenie miejscu. Obecna sytuacja jest wyjątkowa, dlatego dzięki Radomskiemu Bankowi Żywności i współpracy Stowarzyszenia, Burmistrza Szydłowca, MOPS-u i wojska podjęto decyzję o zorganizowaniu wydawania paczek w przedstawionej wyżej formule. Oczywiście paczki będą także wydawane w miejscu wyznaczonym przez Stowarzyszenie, ale tylko dla niektórych i tylko po kontakcie telefonicznym pracownika MOPS-u z osobą/rodziną.

Na podstawie podpisanej umowy jest to już druga dostawa żywności w tym roku. Każda zakwalifikowana osoba otrzyma zestaw artykułów spożywczych, który obejmuje asortyment w łącznej ilości ponad 13 kg na osobę, w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:
• groszek z marchewką 0,8 kg,
• fasola biała 0,8 kg,
• koncentrat pomidorowy 0,16 kg,
• buraczki wiórki 0,35 kg,
• powidła śliwkowe 1,03 kg,
• sok jabłkowy 2 l,

2. Artykuły skrobiowe:
• ryż biały 1 kg,
• kasza gryczana 0,5 kg,
• herbatniki maślane 0,4 kg,

3. Artykuły mleczne:
• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,2 kg,

4. Artykuły mięsne:
• szynka drobiowa 0,9 kg,
• filet z makreli w oleju 0,34 kg,

5. Cukier
• cukier biały 1 kg,

6. Tłuszcze
• olej rzepakowy 1 l,

7. Dania gotowe
• gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg

Należy podkreślić, że akcja dostarczania paczek wpisuje się w dużej części w akcję #zostańwdomu. W związku z powyższym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, którzy są jednocześnie członkami Stowarzyszenia zwracają się z prośbą o cierpliwość – paczka trafi do każdej zakwalifikowanej osoby i rodziny.