W piątek 19 maja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu odbył się Dzień Otwarty Szkoły.

Dyrektor Sławomir Drabik zaprezentował ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 (więcej informacji w prezentacji: ZOBACZ TUTAJ ) . 

Uczestnicy dzisiejszego wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, cukierniczych, stolarskich oraz pokazie robotyki. Dla najmłodszych zostały przygotowane zajęcia z alpakoterapii, sensoryki oraz gry i zabawy integracyjne (szersza relacja z Dnia Otwartego TUTAJ

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to publiczna placówka oświatowa zrzeszająca takie szkoły jak: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna, Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia (kierunki: kucharz, cukiernik, stolarz, ślusarz/spawacz) oraz Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Oferta skierowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną: lekką, umiarkowaną i znaczną, ze sprzężeniami, ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Ponadto w CKZiU znajdziemy ofertę kształcenia zawodowego dla dorosłych z branży gastronomicznej, drzewnej oraz mechanicznej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym z kwalifikacji w zawodzie dla szkół branżowych.

JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI!