Według autorów ma to być święto szacunku, akceptacji i bogactwa różnorodności kultur na świecie. W bieżącym roku świętowali ten dzień także uczniowie i nauczyciele PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. W tygodniu poprzedzającym święto uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali na godzinach wychowawczych plakaty, hasła i rysunki związane z tolerancją, które następnie zostały powieszone na korytarzach szkolnych.

16.11.2015r. odbył się apel, na którym pogadankę wygłosiła pedagog szkolna Pani Julita Świercz. Przypomniała dzieciom, co to jest tolerancja . Wspomniała o akceptacji różnic wynikających z ras, wyznawanej religii, obyczajów i tradycji. Nawiązała do odmienności wynikającej z niepełnosprawności, co w naszej szkole, w której uczy się wiele dzieci niepełnosprawnych, jest szczególnie ważne. Na zakończenie pedagog przytoczyła motto, które powinno przyświecać każdemu, kto jest tolerancyjny i uczy innych tolerancji : „ Można się różnić – tylko trzeba się różnić pięknie”. Następnie uczniowie klasy specjalnej przygotowani przez panie Dorotę Suligowską i Grażynę Rycerską wygłosili wiersz „Tolerancja elegancja”.

Apel został zakończony piosenką Stanisława Sojki pt. „Tolerancja”, której dzieci uważnie wysłuchały. Organizatorem akcji na terenie szkoły był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Barbarą Gutowską i Moniką Michalską.