19 czerwca odbyły się egzaminy pisemne – zawodowe w szydłowieckiej policealnej szkole LOGOS. 

Egzaminowani uzyskali kwalifikacje: opiekuna medycznego i technika BHP.

Cały czas trwa również rekrutacja na kolejne semestry w szkole LOGOS. Nauka w szkole jest bezpłatna. Więcej info na facebooku TUTAJ.