7 września na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ciepłej odbył się ekologiczny piknik rodzinny w ramach zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Orońsko poprzez organizację rodzinnego pikniku edukacyjnego”.

Gmina Orońsko otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Programu 2023-EE-2 „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Orońsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł, co stanowiło 100% kosztu kwalifikowanego zadania.
Celem całego przedsięwzięcia było propagowanie postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianie wiedzy i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogli m.in. odwiedzić eko pokój zagadek (aby wydostać się z escape room’u uczestnicy musieli rozwiązać zagadki związane z ochroną powietrza), wziąć udział w kole fortuny (każdy uczestnik po zakręceniu kołem odpowiadał na pytania z zakresu: segregacji odpadów, ochrony powietrza, bioróżnorodności czy też ochrony wód), ułożyć mega puzzle, z których powstało eko miasto, posadzić i zabrać do domu roślinę antysmogową, wykonać bombę nasienną mającą za zadanie zazielenić i ukwiecić nieużytki, wziąć udział w cyfrowej wspinaczce i zobaczyć piękno otaczającego świata, wykonać niepowtarzalne naszyjniki i bransoletki przy użyciu tkanin bawełnianych pochodzących z recyklingu, dowiedzieć się czym jest OZE, w tym m. in., czym są panele fotowoltaiczne i jak działają, elektrownie wiatrowe – jak wygląda proces pozyskiwania energii, elektrownie wodne – gdzie są najlepsze warunki do ich powstawania.

Dzieci mogły również wprawić w ruch roboty, korzystając z energii słońca, wiatru i wody. Uczestnicy pikniku mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w eko ramce.

Na uczestników czekały także konkursy z nagrodami, którymi były gry ekologiczne o tematyce: ochrona powietrza, segregacja i recykling, ochrona wody.

Patronat Honorowy nad organizowanymi piknikami ekologicznymi objęła Minister Klimatu i Środowiska – Pani Anna Moskwa.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Programu 2023-EE-2 „Ekologiczny piknik rodzinny” była Izabela Falińska.
Info i foto: Urząd Gminy w Orońsku