8 sierpnia 2020 r w Gąsawach Rządowych Niwach odbyła się realizacja projektu pn „Etnoprzegląd” sfinansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020.

Realizatorem projektu było Koło Gospodyń Wiejskich „ Niwianki” na czele z Panią Prezes Agnieszka Golińską.

W ramach realizacji przedsięwzięcia odbył się przegląd zespołów ludowych. Wystąpiło 10 zespołów tj. Wolanki, Zaborowianki, Gasawianki, Niwianki, Mirowianki, Rogowianki, Górnianki, Zdziechowianki, Kumosie, Niedźwiadki. Z których I miejsce zajął zespół „Mirownianki”, II miejsce zespół „Zdziechowianki”, III miejsce zespół „Niwianki”, natomiast pozostałe zespoły otrzymały nagrody pocieszenia. Podczas przeglądu poznaliśmy przyśpiewki ludowe jak i współczesne w polskiej kulturze. Przegląd przyczynił się do przedstawienia umiejętności zespołów ludowych. Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych przekaz wiedzy o kulturze ludowej przez członkinie zespołów ludowych były dobrą okazją podczas wspólnego przeglądu. Celem projektu było utrwalenie i upowszechnienie kultury ludowej, śpiewu i muzyki.

Podczas przeglądu wszyscy uczestniczy mogli skosztować swojskich wyrobów i niezastąpioną grochówkę przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Dworze oraz wspólnie biesiadować przy muzyce ludowej oraz potańcówce.

info: UG w Jastrzębiu