Podobnie jak w przypadku poprzednich spotkań, organizowanych od czterech lat celem kolejnej edycji forum było omówienie działań oraz projektów, które zostały zrealizowane w minionym roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Orońsko. Następnie zostały zaprezentowane zostały również plany dotyczące przyszłych działań w roku 2016 na płaszczyźnie turystyczno-rekreacyjnej, sportowej oraz kulturowej.

Podczas Forum prezentacje multimedialne przedstawiły następujące organizacje: Klub Seniora Gminy Orońsko, Stowarzyszenie Zjednoczeni, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Mokra, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Orońsko, Gminny Klub Sportowy „Oronka”. Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Pryzmat z Gąsaw Rządowych w Gminie Jastrząb, zespołu Zaborowianki oraz dyrekcje Publicznych Szkół Podstawowych z Orońska, Wałsnowa, Guzowa oraz Ciepłej wraz z nauczycielami.

W przypadku Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko planowane działania na bieżący rok to kontynuacja organizacji kolejnych Wyścigów Kolarskich, Biegu Przełajowego, Konkursu Fotograficznego, Rajdu Rowerowego oraz projekcji filmowych podczas Kina Letniego na Trawie oraz przedsięwzięcia w zakresie archeologii, które będą realizowane we współpracy z Polską Akademią Nauk. Z dużym zainteresowaniem została odebrana prezentacja pracownika naukowego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, która zawierała plany prowadzenia badań archeologicznych na terenie gminy Orońsko, związanych z kopalniami krzemienia czekoladowego z epoki paleolitu oraz mezolitu.

Ostatnia prezentacja dotycząca działalności młodzieżowego zespołu artystycznego „Guzowianki”, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie została połączona z występem instrumentalno wokalnym tegoż zespołu, który wzbudził duży aplauz zebranej publiczności.

Po zakończeniu prezentacji przeprowadzono krótką dyskusję, dotyczącą strategii działań na różnych płaszczyznach między innymi w upowszechnianiu lokalnej historii oraz promocji Gminy Orońsko. Podsumowując kolejne forum należy podkreślić, iż zebrane osoby potwierdziły celowość takich spotkań, które prowadzą do integracji środowiska lokalnego, a także do podwyższenia skuteczność działań prospołecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym.

Debiut „Guzowianek” zmotywował nas do organizacji wraz z nimi zakończenia karnawału na „Potańcówce w Guzowie”. Muzyczny talent „Guzowianek” będzie można zobaczyć 09-02-2016 o godzinie 18:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie. Zapraszamy !!!

konferencjaoronsko2