W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec” Fundacja „PRO EDU CADIS” przeprowadziła wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Szydłowiec pod własną nazwą zadania tj. „ Rozwój fizyczny i rozwój umysłowy coś co lubię!”.


W wyjeździe w dn. 25 stycznia br. uczestniczyło 20 dzieci, które obejrzały film pt. „Jumanji: Przygoda w dżungli” w radomskim Multikinie i spędzili 2 godziny świetnie się bawiąc w radomskim Parku Trampolin. 

Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje w imieniu własnym i wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie za wsparcie finansowe Burmistrzowi Szydłowca i Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu.