Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły: bezpieczne przejście, zabłyśnij na drodze o zmroku!”. Podczas prelekcji policjanci zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach oraz prawidłowe przechodzenie przez ulicę. Uczniowie dowiedzieli się również dlaczego warto stosować elementy odblaskowe, jak bezpiecznie podróżować w samochodzie, poznali prawidłową postawę podczas kontaktów ze zwierzętami (psem), zostały również przypomniane i utrwalone numery alarmowe, pod które należy dzwonić w razie zagrożenia zdrowia i życia. Większość z omawianych zagadnień była dzieciom znana, co powinno świadczyć o umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Nie mniej jednak przekazywanie informacji w tym zakresie zwłaszcza przez policjanta, na pewno pozwoli na utrwalanie bezpiecznych zachowań przez dzieci.

Pod koniec spotkania najbardziej odważni uczniowie zadawali pytania, na które policjanci chętnie odpowiadali. Wizyty przedstawicieli Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach Programu Profilaktycznego szkoły. Spotkanie było interesujące i pouczające, a przekazana wiedza z pewnością znajdzie  zastosowanie w praktyce.