W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 gmina Szydłowiec pozyskała:

  • 10 000zł na utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Omięcina,
  • 10 000zł na budowę altanki w miejscowości Wysocko,
  • 10 000zł na budowę linii oświetleniowej przy drodze od ul. Kościuszki do Woli Korzeniowej,
  • 10 000zł na modernizację budynku OSP w Majdowie,
  • 10 000zł na budowę boiska sportowego w miejscowości Szydłówek.

Mamy też dobre informacje dotyczące gminnych szkół. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego, potwierdzoną uchwałą nr 102/19 z 18 czerwca 2019 r. otrzyma dofinansowanie na modernizację sali informatycznej w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 49 000 zł. Prace zostaną przeprowadzone w czasie wakacji.

Gmina Szydłowiec pozyskała również wsparcie finansowe z „Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Technologii Informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – pt. Aktywna tablica”. Tym razem dotacja na zakup interaktywnej tablicy powędrowała do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.

Ponadto w ramach ministerialnego programu Otwarte Strefy Aktywności gmina Szydłowiec pozyskała 25 000zł na utworzenie siłowni plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Świerczek.

Jutro (17 lipca) w starostwie powiatowym odbędzie się konferencja prasowa dotycząca dofinansowań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. Więcej szczegółów przekażemy bezpośrednio po konferencji.