Gmina Szydłowiec zrealizowała projekt grantowy: „Ja w internecie”. Projekt współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Program „Ja w Internecie” służył zwiększeniu umiejętności internetowych mieszkańców, bezpieczeństwa w Internecie i ich pozycji na rynku pracy.

Program zarządzany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

Projekt był ogólnodostępny, skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Szydłowiec, którzy mieli ukończony 25 rok życia i chcieliby zdobyć nowe umiejętności w poruszaniu się po sieci Internet.

W ramach programu Gmina Szydłowiec zrealizowała szkolenia:

  • Rodzic w Internecie – szkolenia przeznaczone były dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W szkoleniu wzięli udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie i inne osoby. Uczestnicy poznali źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz nauczyli się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem.
  • Mój biznes w sieci – przeznaczone były dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnicy szkolenia nauczyli się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłużyły ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).
  • Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie przeznaczone były dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe, urzędowe za pośrednictwem Internetu. Każdy uczestnik potrafi, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji, m. in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny. Ponadto udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie.
  • Tworzę własną stronę internetową szkolenie przeznaczone było dla osób, które chciały się nauczyć zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia uzyskali podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczyli się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzieli się również, jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony internetowej, a także jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
  • Kultura w sieci – szkolenie przeznaczone było dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka –Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, NarodowyInstytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznali podstawy prawa autorskiego, niezbędnedo korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.