W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu jak co roku obchodziliśmy światowy Dzień Chorego.
Uroczystość obecnością zaszczycili przedstawiciele władz miejskich w osobach Pana Burmistrza Artura Ludwa, p. Dyrektor ZEiFO Anety Furmańskiej, przewodniczącej Komisji Oświaty i sekretarz do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych p. Jadwigi Kopyckiej oraz wicedyrektor Przedszkola Samorządowego im. Małych Odkrywców w Szydłowcu.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie z klas integracyjnych i specjalnych, nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Wszystkich zebranych przywitała p. Dyrektor Szkoły Danuta Gnat, która skierowała wiele ciepłych słów do uczniów i rodziców przypominając słowa Jana Pawła II nawiązującego do obchodów Dnia Chorego. Równie ciepłe słowa padły z ust burmistrza Szydłowca p. Artura Ludwa. podczas spotkania uczniowie klas integracyjnych i specjalnych z naszej szkoły pod kierunkiem swoich nauczycieli zaprezentowali program artystyczny. Były piosenki, tańce, wiersze oraz inscenizacja tuwimowskiej „Rzepki”.

Na zakończenie spotkania Pan Burmistrz z przybyłymi gośćmi obdarowali wszystkich uczestników słodyczami oraz zaprosili na przygotowany poczęstunek. Wszystkim młodym artystom gratulujemy pięknych wystąpień, serdeczne podziękowania za przybycie składamy licznie przybyłym rodzicom a nauczycielom za przygotowanie dekoracji oraz część artystyczną.

info: PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego