7 maja 2022 roku uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Orońsku, zainaugurowano pierwsze w powiecie szydłowieckim gminne obchody Dnia Strażaka. Strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych obchodzili bowiem swoje święto.

W obchodach udział wzięli: strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Orońsko. Przedstawiciel Sejmu RP, Pani Poseł na Sejm RP Agnieszka Górska. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu reprezentował Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Sokół wraz zastępcą st. bryg. Pawłem Górskim. Przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sylwester Różycki, Sekretarz Gminy Orońsko Pan Józef Bakuła oraz radni gminni i powiatowi. Przedstawiciel duchowieństwa, ks. kan. Bolesław Mikrut.

W pierwszej części meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjął Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Sokół od dowódcy dh Aleksego Sasina Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Następnie przystąpiono do przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucie, pontonu z silnikiem zaburtowym, dotychczas będącego na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szydłowcu. Przekazano również na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie sprzęt ochrony dróg oddechowych. Przekazania dokonali Poseł na Sejm RP Pani Agnieszka Górska wraz z Komendantem Powiatowym PSP bryg. Pawłem Sokołem.

W drugiej części uroczystości druhny i druhowie, złożyli ślubowanie na sztandar, ślubowanie złożyły również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

foto. OSP Orońsko

info: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu