Obrady poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej Marek Koniarczyk. Podczas sesji radni miejscy jednogłośnie przyjęli projekt uchwały stanowiący o wysokości pensji burmistrza Szydłowca.

Burmistrz Szydłowca według przyjętej uchwały zarobi:

5,5 tys. złotych – pensja zasadnicza

2 tys. złotych – dodatek funkcyjny

+ 30 % od sumy powyższych kwot – dodatek specjalny

Oprócz tego burmistrzowi Szydłowca przysługują: dodatek za staż pracy, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowa pensja w roku tzw. „13”.

Co sądzicie? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach.

Głos w sprawie wynagrodzenia burmistrza Ludwa zabrali radni: Leszek Jakubowski i Paweł Bloch. Obaj uznali, że burmistrz Szydłowca powinien dostawać godne wynagrodzenie, które będzie adekwatne do sprawowanej funkcji. Jakubowski i Bloch przyznali również, że zagłosują „za” przyznaniem proponowanego wynagrodzenia, jednocześnie stwierdzili, że nie mogli pominąć kłamstw i nadużyć propagowanych w kolportowanych w okresie kampanii wyborczej ulotek. Prosili o wyjaśnienia i wskazanie prawdy.

Oprócz pensji burmistrza podczas sesji zajmowano się również: przekształceniem kilku działek należących do Gminy, zmianami w uchwale budżetowej na rok 2014 oraz wyborem przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień. Do komisji jednogłośnie wybrani zostali radni: Maciej Kapturski i Dorota Pęksyk. 

Podczas sesji pojawiły się pierwsze w tej kadencji interpelacje i zapytania radnych do burmistrza Szydłowca. Zgłoszonych zostało 23 interpelacji i zapytań, a zgłaszali je radni: Paweł Bloch (3), Tadeusz Rut (3), Arkadiusz Sokołowski (1), Dorota Jakubczyk (4), Marek Koniarczyk (5), Marek Plewa (1), Józef Jarosiński (1), Maciej Kapturski (3) oraz Krzysztof Gula (2). Inni radni nie zabrali w tym punkcie głosu. 

Paweł Bloch poroszył tematy: wyjaśnienia kilku istotnych kwestii w sprawie ul. Pięknej, Inkubatora Przedsiębiorczości, oraz sprawę chodnika przy ul. Mikołaja Kopernika

Tadeusz Rut: temat świetlicy w Sadku, a także znalezienia pomieszczenia lub budowy budynku na miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Barak

Arkadiusz Sokołowski: poruszył temat uszkodzonego mostu w sołectwie Zastronie

Dorota Jakubczyk: pytała o szczegóły w sprawie zlikwidowanego Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych, w sprawie podniesienia diet dla sołtysów, stanu drogi Majdów – Ciechostowice, a także w sprawie wiaty przystankowej w sołectwie Łazy

Marek Koniarczyk: poruszył kwestię zrobienia chodnika od ul. Moniuszki do Kolejowej, plagi zniszczeń na boisku przy PG nr 2 im. Mikołaja Kopernika, co dalej z rozkradaną kostką z odzysku, która składowana jest przy ul. Kolejowej, kwestię azbestu oraz zapytanie jak wygląda sprawa zanieczyszczenia powietrza w Gminie Szydłowiec

Marek Plewa – poruszył kwestię jeżdżących po ul. Pięknej aut ciężarowych, które nie powinny nią jeździć. Radny Bloch zgodził się i przyznał, że widuje takie sytuacje.

Józef Jarosiński – również sprawa ciężkich aut, które pracują przy budowie drogi S7, zwrócił uwagę, że będziemy mieć piękną ekspresówkę, ale nasze drogi będa do wymiany.

Maciej Kapturski – również zwrócił uwagę na kostkę składowaną na ulicy Kolejowej, która według radnego jest nagminnie rozkradana. Sprawę sytuacji działek przy ul. Pięknej, a także sprawę świątecznego wyglądu miasta, które powinno być ustrojone, by cieszyło oczy mieszkańców i gości podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Krzysztof Gula: poruszył kwestię parkowania na Rynku Wielkim, według radnego samochody nie parkują na wyznaczonych miejscach. Zapytał również o skład gminnej komisji.

Burmistrz Artur Ludew nie odpowiedział na zapytania i interpelacje radnych od razu, przekazał, że odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.

Po zamknięciu sesji odbyło się jeszcze spotkanie radnych i burmistrza z sołtysami.

Kolejna sesja jeszcze w tym roku, 30 grudnia, godzina 13. oo, sala szydłowieckiego Zamku. Serdecznie zachęcamy mieszkańców do udziału!

O szczegółach sesji z 18 grudnia poinformujemy, jak tylko będzie opublikowany protokół z sesji, które na portalu również zostanie opublikowany.