10 października w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek odbyło się uroczyste rozpoczęcie jesienno-zimowego semestru Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Inaugurację sezonu uświetnił koncert „Zadumani wśród jesieni” przygotowany przez młodych uczniów Pracowni Muzycznej „Piano”, której instruktorem jest Anna Wilkiewicz.

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno-kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracują już zawodowo i mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Uniwersyteckie spotkania odbywają się w Zamku, średnio dwa razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia.

W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różna. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami. Oprócz wykładów i fakultetów organizowane są wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze.

Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu biorą udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez SCK–Zamek.