Wójt Gminy Mirów informuje, że od dnia 1 do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze do Urzędu Gminy w Mirowie pok. 12 w godz. od 7.15 do 15.15

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r do 31 stycznia 2019r,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018r,
  • w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia,

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00zł ilość ha użytków rolnych) + (30 średnia roczna liczba DJP w 2018r.)

  • Limit ilości oleju napędowego na 1ha użytków rolnych w 2019r – 100 l
  • Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019r – 1,00zł

Wnioski można składać także w drugim terminie tj. od 01 sierpnia 2019r do 31 sierpnia 2019r wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r do 31 lipca 2019r w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

info: mirow.pl

Foto: Designed by katemangostar / Freepik