Informujemy, że od 13 marca 2020 roku do odwołania interesanci Urzędu Miejskiego w Szydłowcu obsługiwani będą wyłącznie przez Kancelarię Urzędu – Ratusz, I piętro, pokój nr 12 , telefonicznie pod numerem 48 617 86 30 lub poprzez pocztę elektroniczną.

Załatwienie spraw niecierpiących zwłoki w Wydziale Spraw Obywatelskich, w tym Urzędzie Stanu Cywilnego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu telefonicznym pod numerami 48 617 86 43 lub 48 617 86 44.

Sprawy w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej można załatwić on-line (profilem zaufanym) lub po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 48 617 86 50.

Informujemy również, że od 13 marca 2020 r. do odwołania Kasa Urzędu Miejskiego w Szydłowcu BĘDZIE NIECZYNNA.

Wpłat można dokonywać bezpłatnie w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8.