To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

16 listopada uczniowie z szydłowieckiej ,Jedynki” obchodzili Światowy Dzień Tolerancji. Samorząd uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu z pomocą opiekunów przygotowali apel pod hasłem ,,Inny- nie znaczy gorszy”. Uczniowie wysłuchali piosenek, wierszy oraz obejrzeli scenkę. Apel miał na celu uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji, przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię oraz kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród społeczności szkolnej.