23 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Orońsku odbył się IX Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar wójta gminy Orońsko.

Turniej otworzyli Józef Bakuła – zastępca wójta gminy Orońsko wraz z Mileną Szymańską – Kierownikiem Referatu Administracyjno – Organizacyjnego, którzy przywitali młodzież oraz podziękowali Beacie Prokop – Gos dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Orońsku za możliwość udostępnienia sali gimnastycznej.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci i młodzież z terenu Gminy Orońsko, którzy uczęszczają do świetlic: w Orońsku, w Łaziskach, w Tomaszowie i w Zaborowiu. Głównym celem wydarzenia było inspirowanie do aktywnej formy spędzenia wolnego czasu, jak też dobra zabawa uczestników oraz zdrowa rywalizacja.

Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach wiekowych: dziewczęta i chłopcy do lat 12, dziewczęta i chłopcy do lat 16, dziewczęta i chłopcy powyżej 16 lat. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Pan Kamil Śledź.

Turniej przebiegł w miłej atmosferze. W przerwie rozgrywek na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:

Dziewczęta do lat 12

 • I miejsce Natalia Kumoch (Zaborowie)
 • II miejsce Antonina Szymańska (Orońsko)
 • III miejsce Wiktoria Warzyńska (Łaziska)

Chłopcy do lat 12

 • I miejsce Bartłomiej Słoń (Łaziska)
 • II miejsce Wojciech Leszczyński (Orońsko)
 • III miejsce Antoni Rutka (Tomaszów)

Dziewczęta do lat 16

 • I miejsce Daria Gołda (Tomaszów)
 • II miejsce Lena Siuda (Łaziska)
 • III miejsce Angelika Kaleta (Zaborowie)

Chłopcy do lat 16

 • I miejsce Michał Oberda (Orońsko)
 • II miejsce Kacper Napora (Orońsko)
 • III miejsce Albert Cichocki (Łaziska)

Dziewczęta powyżej 16 lat

 • I miejsce Aleksandra Muszyńska (Orońsko)
 • II miejsce Amelia Białas (Łaziska)
 • III miejsce Emilia Kołacz (Łaziska)

Chłopcy powyżej 16 lat

 • I miejsce Mateusz Suligowski (Orońsko)
 • II miejsce Piotr Zawadzki (Zaborowie)
 • III miejsce Kacper Siedlecki (Łaziska)

Podczas uroczystego ogłoszenia wyników w zastępstwie wójta gminy Orońsko Józef Bakuła wraz z  Mileną Szymańską wręczyli wszystkim zawodnikom pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i medalami.

Józef Bakuła podziękował dzieciom za udział w zawodach, gratulował zwycięzcom oraz życzył dalszych sukcesów sportowych. Podziękowania również otrzymali organizatorzy czyli opiekunowie dzieci i młodzieży poszczególnych świetlic oraz pracownicy kultury i sportu z terenu Gminy Orońsko.

Info i Foto: Gmina Orońsko