Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej szydłowieccy radni podjęli uchwałę ustalającą stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Z tego co można było zrozumieć przepisy o opłatach za zajęcia pasa drogowego obowiązują od dawna. Gmina ma obowiązek ściągać takie opłaty. Do tej pory różnie to wyglądało, ale jak wyjaśnił Michał Kwiatek naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg, Gmina chce uporządkować te sprawy.

Opłaty będą dotyczyły m.in jednego metra kwadratowego reklamy. Wcześniej trzeba było zapłacić 4 zł za metr kwadratowy, obecnie będzie to 1 zł za metr kwadratowy za dzień reklamy usytuowanej w pasie drogowym. 

Mieszkańcy zobowiązani będą również do zapłacenia za: schody, balkony, wykusze, rynny, dachy. Opłata będzie wynosiła 10 gr za dzień, za metr kwadratowy powierzchni.

Oprócz tego ustalone zostały stawki dla innych obiektów np. handlowo – usługowych (3 zł za dzień) oraz tymczasowego stoiska handlowego (5 zł za dzień).

Za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego (nie dotyczy infrastruktury telekomunikacyjnej) zmiana ze 100 złotych na rok na 120 złotych na rok.

O kwestie techniczne dotyczące uchwały dopytywał radny Paweł Bloch. Pytał czy opłaty będą obowiązywały właścicieli np. balkonów, które usytuowane są nad chodnikiem?

Naczelnik Kwiatek odpowiedział: „Tak oczywiście, jeżeli balkon „wisi” nad działką gminną czyli nad pasem drogowym to ten balkon zajmuję tę działkę. To jest opisane w orzecznictwie: ponad gruntem, jak i pod gruntem. Pobieramy również opłaty za linie, które znajdują się pod ziemią”

„A czy do tej pory mieszkańcy np. ulicy Radomskiej, którzy mają balkony nad chodnikami gminnymi płacili te stawki?” – dopytywał radny Bloch.

„Mamy tylko pojedyncze takie decyzje, które były wydawane do tej pory. Nie wszyscy dopełnili tego obowiązku. Będziemy chcieli uporządkować ten stan rzeczy m.in dlatego, że balkony mogą być w różnym stanie technicznym, a przecież one „wiszą” ludziom nad głowami. To my jesteśmy odpowiedzialni za to co dzieje się na pasie drogowym” – wyjaśniał naczelnik.

Radni podjęli uchwałę prawie jednogłośnie. Jedynie radna Grażyna Rycerska wstrzymała się od głosu.

Podjęta uchwała była zmianą uchwały z lipca 2019 roku.

Poniżej nagranie z sesji Rady Miejskiej. Temat opłat rozpoczyna się od 35 minuty: