Etap regionalny poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się 10.03.2017. Na podstawie testu przeprowadzonego w macierzystych placówkach wyłoniono finalistów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu. Celem konkursu jest propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku angielskim, przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej.

Na etapie regionalnym konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Finalistami zostali również uczniowie naszej szkoły Jakub Kwasniewski, Martyna Kamienik oraz Julia Porcarelli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Jakub Kwaśniewski, uczeń klasy VIb otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!