Znane z unikatowych eksponatów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu wkrótce zyska nową siedzibę. Trzykondygnacyjny budynek powstanie przy ulicy Kąpielowej 8, tuż przy zamkowym parku, nieopodal rynku miasta. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 8,4 mln zł. 16 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego wraz z umieszczeniem kapsuły czasu. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, radni województwa mazowieckiego oraz dyrektor placówki muzealnej dr Aneta Oborny. 

 Muzeum w Szydłowcu obchodzi jubileusz 50-lecia. Rocznica splata się z rozpoczęciem najważniejszej inwestycji w dziejach szydłowieckiej instytucji. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów przy ulicy Kąpielowej 8. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 8,4 mln zł.

 Ostatnie lata pracy całego muzealnego zespołu pod kierownictwem dr Anety Oborny, pozwoliły przekształcić skromne muzeum o zasięgu regionalnym w nowoczesną ogólnopolską placówkę muzealną o unikatowym charakterze. W muzeum którego znakiem rozpoznawczym jest wyjątkowa kolekcja instrumentów muzycznych, niezbędna jest odpowiednia przestrzeń do prezentacji tych zbiorów – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 Nowoczesna siedziba

 W muzeum, które w 2005 r. przejął samorząd województwa mazowieckiego, przez lata gromadzono unikatowe, zapomniane już instrumenty ludowe. Dzięki bogatym i wyjątkowym zbiorom, szeroko promowanym w ostatnich latach przez muzeum, i gruntownej modernizacji wykonanej w 2015 roku, placówka stała się rozpoznawalna w całej Polsce.

 Wkrótce będzie dysponowała także nowoczesną siedzibą z pracowniami, biblioteką, salami edukacyjnymi, salą konferencyjno-edukacyjną, archiwum, magazynami zbiorów, pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, technicznymi, socjalnymi i gospodarczymi, garażami dla samochodów dostawczych. Projekt nowej siedziby zakłada wykorzystanie materiałów takich, jak szkło, aluminium i okładzina z piaskowca szydłowieckiego. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowana zostanie m.in. winda panoramiczna łącząca wszystkie kondygnacje, dwie nadziemne i jedną częściową podziemną.

 Nowa siedziba to większe możliwości dla rozwoju tej ważnej placówki na mapie kulturalnej Mazowsza. Zgromadzone unikatowe instrumenty są warte odpowiedniej ekspozycji. Jestem przekonany, że półwiecze istnienia muzeum, które splata się z ważną dla Polski rocznicą stulecia odzyskania niepodległości, przyniesie szczęście nowej siedzibie – mówił członek zarządu województwa Rafał Rajkowski.

 Obecnie muzealne biura i magazyny mieszczą się w najstarszej XV-wiecznej północnej części zamku oraz w XVI-wiecznych komnatach skrzydła wschodniego zamku. W kolejnych latach zaaranżowane zostaną tam ekspozycje instrumentologiczne, audiowizualne przestrzenie edukacyjne oraz ekspozycje poświęcone historii zamku i jego mecenasom – Szydłowieckim i Radziwiłłom. Powierzchnie ekspozycyjne w zamku zwiększą się więc z 240 do około 520 m2, co umożliwi zaprezentowanie zbiorów przechowywanych w magazynach. Obecnie znajduje się w nich około 1500 muzycznych artefaktów i cennych zbiorów historyczno-artystycznych.

 Decyzja samorządu województwa mazowieckiego o budowie nowej siedziby naszego muzeum nie tylko rozwiązuje jego podstawowe problemy natury egzystencjalnej. Pozwala również rozbudować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia statutowej działalności muzeum, ożywić zmarginalizowaną przestrzeń przyzamkowa – powiedziała dyrektor muzeum dr Aneta Oborny.

 Nawiązując do przypadającej w tym roku rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, obecni goście mogli wysłuchać muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu cenionego na arenie międzynarodowej wirtuoza, Konrada Skolarskiego. Wydarzenie z kolei uwieńczyło spotkanie przy muzyce Kapeli Bursów w komnatach parterowych zamku. Ekspozycja „Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii”, prezentująca epizody lokalnej historii z okresu walki narodowowyzwoleńczej oraz z czasów po zakończeniu I wojny światowej, jest już dostępna dla zwiedzających w Sali Kominkowej zamku.

Dziś odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów…

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec na 16 lutego 2018

info i foto główne: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 

zdjęcia i video: www.naszszydlowiec.pl