Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podpisał dziś umowę na modernizację i przebudowę budynku Kina „Górnik” w Szydłowcu.

Prace będą realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno –gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego została firma Adbuild z Kielc.

Zadanie to opiewa na kwotę 3.788.584,50 zł,a prace mają być zakończone do końca marca 2021 roku.

Na spotkaniu obecny był prezes zarządu Artur Kochanowski, który zadeklarował gotowość przejęcia placu budowy, co ma nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na pierwszy seans kinowy w odnowiony szydłowieckim kinie.

kinogornik3 kinogornik2