Około 30- osób wzięło udział w wydarzeniu. Spotkanie rozpoczęła projekcja 46-minutowego filmu. Następnie prowadzący Marcin Banaszczyk zaprosił na scenę reżysera filmu Grzegorza Karbowskiego oraz producentkę Joannę Pacana. 

Wywiązała się bardzo ciekawa (blisko godzinna) dyskusja pomiędzy autorami, a przybyłymi na spotkanie gośćmi. Do wielu osób przemawiały prezentowane w filmie dane statystyczne, ukazujące skalę zjawiska niedoreprezentowania kobiet. Niektórzy byli zwolennikami parytetów, inni przeciwnikami, dla tych drugich mechanizm kwotowy jest z gruntu sztucznym tworemgrożącym np. włączaniu do tworzenia polityki osób niekompetentnych tylko po to, aby zrealizować narzucone przepisy. Większość widzów podkreślała, że na przestrzeni ostatnich 10-20 lat wiele zmieniło się na lepsze, ale przede wszystkim w społecznościach większych miast i metropolii. Jedna z pań zauważyła, że w tym okresie to mężczyźni utracili sporo przestrzeni na rzecz zyskania jej dużej części przez kobiety. Mimo to, w wielu dziedzinach to one wciąż muszą wywalczać to, co mężczyznom dane jest w sposób oczywisty.

Takie refleksje przedstawili uczestnicy projekcji. A co o roli kobiet, o ich odnajdywaniu się w przestrzeni sądzą czytelnicy portalu Nasz Szydłowiec?

fot. Inga Pytka – Sobutka

Więcej zdjęć TUTAJ