Samorząd mazowsza w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz koła gospodyń wiejskich z regionu radomskiego dofinansuje 100 organizacji pozarządowych działających na terenie m.in. powiatu szydłowieckiego.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich organizacji wynosi 663 tys. zł. Na przestrzeni całego roku dofinansowane zostaną 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Umowy zostały podpisane 15 września przez wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. W spotkaniu udział wziął również radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Lista beneficjentów z powiatu szydłowieckiego:

 • Stowarzyszenie „Rozwój i innowacje gminy Jastrząb” – Rozwój stowarzyszenia poprzez zakup wyposażenia7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Niwianki” w Gąsawach Rządowych Niwach – Rozwój KGW „Niwianki”7000 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie – Aktywni Rogownianie7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Bieszkowianki w Bieszkowie Dolnym – Aktywne Bieszkowianki7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Korzycach – Wspieranie rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Korzycach przez zakup wyposażenia6900 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sadku – Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Sadku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Długoszu „Nad potokiem” – Wzrost sprawności działania Koła Gospodyń Wiejskich w Długoszu2000 zł
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów – Aktywny Mirów7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Górnianki” w Bieszkowie Górnym – Plenerowe gotowanie z Górniankami2000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Gąsawianeczki” w Gąsawach Plebańskich – Zakup wyposażenia w celu rozwoju KGW „Gąsawianeczki”7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zbijowie Dużym – Starodawnie czy nowocześnie? oto jest pytanie6931 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki” w Chlewiskach – Doposażenie świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich „Florianki” w Chlewiskach7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lipienicach – Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie7000 zł
 • Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie – Aktywna akademia4600 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec” – Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec” celem wzrostu aktywności7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” w Zdziechowie – Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” celem dalszego rozwoju4000 zł
 • Stowarzyszenie Jarzębinki – Spotkanie integracyjne na otwarcie świetlicy wiejskiej w Mirowie Starym7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chustkach – Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chustkach7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zgoda” w Krzcięcinie – Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Krzcięcinie poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku „Wysocka Ekipa” – Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wysocku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia7000 zł
 • Stowarzyszenie „Nasza Wieś” – Rozwój Stowarzyszenia Nasza Wieś poprzez zakup sprzętu i wyposażenia7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Iskierki w Rogowie – Aktywizacja i rozwój kobiet z terenu Gminy Mirów7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowie – Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowie poprzez odpowiednie doposażenie7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesne Babcie” w Gąsawach Rządowych – Aktywne babki nie od paradki7000 zł

Foto. Samorząd Województwa Mazowieckiego