Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1011/240/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: Zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

W ramach zadania aktywne społecznie Koła Gospodyń Wiejskich mogły ubiegać się o dofinansowanie na wsparcie ich działalności, przyczyniając się tym samym do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

Celem zadania była aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim ma Mazowszu, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. W ramach konkursu można było starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych.

Gmina Szydłowiec oferowała swoją pomoc przy składaniu wniosków. Dzięki temu chętne Koła Gospodyń Wiejskich mogły zwrócić się o pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Z ramienia gminy, opiekunem Gospodyń jest Monika Zyzman-Wiśnios.

Efektem wspólnej pracy jest przyznanie dofinansowania dla następujących organizacji:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Sadku – kwota dotacji 5 000 zł;
  2. Koło Gospodyń Wiejskich”Zgoda” w Krzcięcinie – kwota dotacji 5 000 zł;
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Chustkach – kwota dotacji 5 000 zł;
  4. Koło Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec” – kwota dotacji 5 000 zł;
  5. Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczku „Świerczkowianki” – kwota dotacji 5 000 zł;
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku „Wysocka Ekipa” – kwota dotacji 5 000 zł;
  7. Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki Bis” w Zdziechowie – kwota dotacji 5 000 zł;
  8. Koło Gospodyń Wiejskich w Korzycach – kwota dotacji 5 000 zł;
  9. Koło Gospodyń Wiejskich w Długoszu „Nad potokiem” – kwota dotacji 5 000 zł;
  10. Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” w Zdziechowie – kwota dotacji 5 000 zł;

W najbliższych dniach podpisane zostaną umowy i zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie niezbędne do sprawnego działania danej organizacji.

Poza tym gmina Szydłowiec pragnie poinformować, że w Gminie Szydłowiec powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku – „Wysocka Ekipa” Dzięki wspólnemu zaangażowaniu aktywnych mieszkańców miejscowości Wysocko i pracowników Urzędu Miejskiego udało się sprawnie przejść procedurę rejestracji i wnioskować o dofinansowanie na wyposażenie koła. Dzięki środkom z zewnątrz będzie to stanowiło dużą pomoc na dobry start.

info: UM Szydłowiec