Podczas zbiórki dawców odwiedzili dostojni goście: dyrektor RCKiK w Radomiu Józef Waniek, kierownik działu SPiM RCKiK Radom Katarzyna Żelewska-Bernat oraz radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Agnieszka Górska. Nie zabrakło również zawsze wspierających szydłowieckie zbiórki krwi: burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego oraz księdza dziekana Adama Radzimirskiego. 

Niedzielna zbiórka zakończyła się miłym akcentem czyli rozlosowaniem czterech nagród rzeczowych wśród dawców.

W ostatnim czasie Szydłowiec słynie w okolicy z ogromnej ilości ludzi dobrej woli, którzy ochoczo oddają krew. Oby tak dalej!

fot. Krzysztof Prześlakowski