10 lipca Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, które będą świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota jaką otrzymała Gmina Szydłowiec na ten cel to 135 tys. zł.

Ponadto, Gmina Szydłowiec z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała promesę na kwotę 1.606.152 tys. zł mająca być rekompensatą z tytułu zwalczania COVID-19. Pieniądze te zostaną przeznaczone na realizację gminnych inwestycji.