Konserwacji poddano także piękną harmonię W. Glanowskiego z Raducza, odnowiony i zabezpieczony instrument obecnie można podziwiać na wystawie czasowej „Z piętnem mistrza. Instrumenty muzyczne z najsłynniejszych polskich warsztatów” zorganizowanej w Muzeum w Ratuszu w Bielsku Podlaskim. Ze względu na zły stan zachowania tych instrumentów we wszystkich dokonano rekonstrukcji ubytków w zdobieniach, odnowienia miechów, odczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni całych instrumentów.

Z powodu rozległych pęknięć płyty spodniej i zły stan powierzchni do konserwacji trafiły również skrzypce z 1937 roku autorstwa S. Węgrzyna. Zatrzymano proces pękania i oczyszczono powierzchnię całego instrumentu. Odnowiono również cymbały rzeszowskie anonimowego twórcy, w którym zrekonstruowano podstawki oraz oczyszczono struny i drewnianą powierzchnię.

Konserwacji poddana została też gitarolutnia znana z wystaw czasowych organizowanych przez szydłowieckie Muzeum: „Mediterranea – instrumenty południowoeuropejskie ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu”, „Osobliwości muzealnych magazynów”, „Henryk Sienkiewicz i bohaterowie jego powieści” Ta piękna lutnia romantyczna o symetrycznej rozecie, została także uwieczniona w dłoniach Bohuna w filmowej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i Mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Instrument odczyszczono, sklejono pęknięcia oraz uzupełniono ubytki.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac konserwatorskich wynosił 9 tys. zł: 6 tys. zł pokryto z dotacji Powiatu Szydłowieckiego, 3 tys. zł ze środków własnych Muzeum.